حمایت مالی

حمایت مالی

با توجه به فرهنگ والای کمک و ریشه های تاریخی آن در رسوم کهن ما ایرانیان جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان یک موسسه عام المنفعه زمینه‌ی یکی از بسترهایی است که سازمان ها می توانند در قالب آن  مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهند.سازمان ها می توانند علاوه بر همراهی با این مجموعه در کمک به آسیب دیده‌گان کارتن خوابی و اعتیاد و سهیم شدن در فعالیت های انسان دوستانه، از تاثیرات مثبت انجام مسئولیت اجتماعی بهره‌مند شوند.

ادامه مطالب

گزارش رسانه‌ای روز جهانی بی‌خانمانی – مهر1397

آیین مهرورزی

در حال حاضر «جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها» به عنوان تنها حامی تخصصی در زمینه معضل کارتن‌خوابی، می‌کوشد تا با حفظ و اشاعه «آیین مهرورزی» نگاه جامعه را به موضوع اعتیاد و کارتن‌خوابی تغییرداده و کمک کند تا افراد بیشتری با مشارکت در این فرایند وارد چرخه درمان و بهبودی شوند.
توزیع غذا درواقع مجال و بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط موثر با افرادی که به طور هم‌زمان با معضل کارتن‌خوابی و بیماری اعتیاد مواجهند.
نتیجه و ثمره حضور مستمر مهرورزان طلوع در شب‌های سه‌شنبه، تعداد قابل ملاحظه‌ داوطلبان “پاکی” و “بهبودی” است که هر هفته به همراه گروه توزیع غذا به طلوع برمی‌گردند تا با تکیه بر اراده، ادب و احترام نخستین گام را در جهت تغییر مسیر زندگی خود بردارند.
طلوع هر سه‌شنبه بیش از سه‌هزار پرس غذا در میان بی‌خانمان‌های شهر توزیع می‌کند که هر پرس غذا به مبلغ ۴۰۰۰ تومان طبخ می‌شود که این مبلغ برای هر هفته مجموعا ۱۲ میلیون تومان است.

ادامه مطالب