عضویت

شما با پرداخت ماهانه حداقل ۱۰۰۰ تومان می‌توانید به جمع اعضای جمعیت طلوع بی نشان‌ ها بپیوندید. اعضای جمعیت طلوع بی نشان ها نیکوکارانی متعهد به هم نوعان هستند که بر ضرورت ارائه خدمات و حمایت‌های مستمر  تا بهبودی کامل زنان، مردان و کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی باور دارند. این اعضای با تعهد، احساس مسئولیت و نظم خود در پرداخت مستمر مبالغ عضویت، کمک شایانی به برنامه ریزی های دقیق به جمعیت طلوع بی نشان ها برای قطع چرخه آسیب اعتیاد و کارتن خواهی می کنند.

جمعیت طلوع بی نشان ها

اعضای طلوع بی نشان ها

۱۷۴داوطلبان روابط عمومی
۲۹۹داوطلبان اجرایی پروژه ها
۱۵۰داوطلبان روزنامه نگار
۲۰داوطلبان طراحی گرافیک

لطفا با نام کاربری خود وارد شوید.

">