فعالیت های درمانی

طلوع به عنوان  حامی تخصصی افراد درگیر با معضل کارتن خوابی، فعالیت خود را در هفت حوزه جذب، درمان، سرپناه، آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و بازگشت به بدنه جامعه متمرکز کرده است.

شایان ذکر است تمامی این اقدامات به صورت رایگان انجام می‌پذیرد و این امکان با حمایت‌های مستمر و همه جانبه نیکوکاران نیک اندیشی امکان پذیر است که باور دارند بهبودی هر یک نفر از اعتیاد، قدمی تازه به سوی دنیایی زیباتر است  .

7 مرحله درمان در جمعیت طلوع بی نشان ها

جذب

جذب - مرحله اول از فعالیت های درمانی

سه شنبه‌های هر هفته، به نیت شفا و بهبودی، حدود 1600 تا 3000 پرس غذا در میان کارتن‌خواب‌ها توزیع می‌شود که این غذا بهانه‌ای است برای ایجاد ارتباط با این افراد و طی همین فرآیند، هر هفته تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارتن خواب‌ها به صورت داوطلبانه و برای آغاز روزگاری پاک و بدون دود و خماری و نشئگی، با جمعیت طلوع بی نشان ها همراه می‌شوند.

درمان (سم‌زدایی از بیماری اعتیاد)

درمان- مرحله دوم از فعالیت های درمانی

پس از جذب، مرحله درمان آغاز می شود که شامل سم‌زدایی (دوره 21 روزه) و ترک نیاز روانی به مواد مخدر می باشد. در این دوره خدمات مشاوره توسط مشاورین مراکز، کلاس‌های روان‌شناسی و درمانی بیماری اعتیاد برای رهپویان انجام می‌گیرد. همچنین افراد در حال بهبود به صورت مستمر تحت معاینه پاراکلینیکی قرار می‌گیرند.

سرپناه

سرپناه- مرحله سوم از فعالیت های درمانی

یکی از دغدغه‌های افراد آسیب دیده از کارتن خوابی، پس از بهبودی، بی سرپناهی است و اینکه به محض ورود آنها به فضای قبلی، معمولا همه چیز به حالت قبل بازخواهد گشت و احتمال مصرف مواد بسیار بالا خواهد بود.

آموزش

آموزش- مرحله چهارم از فعالیت های درمانی

از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل روی آوردن افراد به اعتیاد، نداشتن مهارت‌های صحیح و کافی برای مواجهه با مسائل مختلف زندگی است، آموزش یکی از مهمترین ارکان فعالیت در جمعیت طلوع بی نشان ها است. آموزش در جمعیت طلوع بی نشان ها را می‌توان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد

اشتغال

اشتغال- مرحله پنجم از فعالیت های درمانی

در انسان بالغ، یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی طبیعی داشتن شغل و کسب درآمد است. از سوی دیگر حضور بهبود یافتگان از اعتیاد، بلافاصله پس از بهبودی در فضای کسب و کار، به دلایل مختلف دارای دشواری‌های زیادی است.

بازگشت به خانواده

بازگشت به خانواده- مرحله ششم از فعالیت های درمانی

شاید بتوان گفت هدف نهایی جمعیت طلوع بی نشان ها وصل شدن رهپویان به خانواده های خود و کانون بخشی به نهاد خانواده است.

بازگشت به بدنه جامعه

بازگشت به بدنه جامعه- مرحله هفتم از فعالیت های درمانی

پس از طی فرآیندهای درمانی و تحت نظارت و حمایت مددکاران و روانشناسان جمعیت طلوع بی نشان ها، رهپویان آمادگی و مهارت لازم جهت قرار گرفتن در جایگاه‌های اجتماعی را کسب می‌کنند و در نهایت به زندگی طبیعی خود در جامعه باز خواهند گشت.

دانلود بروشور جهت آشنایی مختصر از جمعیت طلوع بی نشان ها
دانلود