مرحله ششم از فرآیند آئین مهرورزی

شاید بتوان گفت هدف نهایی «جمعیت طلوع بی نشان ها» وصل شدن رهپویان به خانواده های خود و کانون بخشی به نهاد خانواده است. چرا که حمایت کانونی در فضای خانواده، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی و تعهد به پاک ماندن باشد. در مدت اقامت رهپویان، با توجه به آسیب‌پذیری بالای خانواده‌های آنها، «طلوع» با ارائه خدمات حمایتی در زمینه‌های تحصیل فرزندان، ارائه بسته‌های غذایی، ارائه لوازم التحریر و … به آنها با رویکردی پیشگیرانه، از قرار گرفتن همسر و فرزندان و سایر اعضای خانواده رهپویان در فضای آسیب جلوگیری می کند.