مرحله دوم از فرآیند آئین مهرورزی

پس از جذب، مرحله درمان آغاز می شود که شامل سم‌زدایی درمان‌های روان‌شناسی و  همچنین معاینات پاراکلینیکی می‌باشد.

سم زادایی:

سم زدایی فرآیندیست که طی آن آثار اولیه بیوشیمیایی مواد مخدر از بدن معتاد‎خارج می‎شود.این فرآیند معمولاً با درد فیزیکی و وسوسه های شدید ذهنی همراه است.بر اساس نوع مواد مخدر و یا محرک طول مدت سم زدایی از 7 تا 21 روز متفاوت است. در واقع سم زدایی آغاز راه دشوار و طولانی درمان است.پس از پایان سم زدایی شخص در مرکز درمانی اقامت می‎کند و طی ماهها  در جلسات 12 قدمی و روشهای گروه درمانی شرکت می‎کند

درمان روان شناسی:

اعتیاد یک عارضه است که خبر از آسیبهای روحی و روانی شدید در زندگی فرد می‎دهد.طبق بررسی های انجام شده افراد معتاد پیش از ابتلا به اعتیاد و تبدیل شدن به یک کارتن‎خواب، تجربۀ افسردگی یا اختلالات روحی یا فروپاشی خانواده یا آزار و تجاوز جنسی و یا بزهکاری را داشتند.لازم به ذکر است بسیاری از کارتن خوابها بر اساس زنجیره ای از حوادث به این مرحله رسیدند که ممکن است برای هرکسی اتفاق بیافتد.

درمان های پاراکلینیکی:

اکثر افراد پس از قطع مصرف مواد، به دلیل عدم وجود مسکن در بدن دچار دردهایی فیزیکی ‎می‎شوند‎که مدتها در بدنشان وجود داشته ولی آنرا حس نمی‎کردند. از بین رفتن دندانها و عوارض خونی، قلبی و تنفسی از جمله این آسیب هاست. امروز تمام ساکنین مراکز درمانی طلوع دسترسی به پزشک متخصص و پزشکان داوطلب دارند.همچنین یک کلینیک تخصصی دندانپزشکی در طلوع  تجهیز و بهره برداری شده است.