مرحله سوم از فرآیند آئین مهرورزی

در شروع فعالیت جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها کارتن‎خواب‎هایی که جذب این مجموعه می‌شدند، توسط طلوع به کمپ‎های ترک اعتیاد می‌رفتند، اما پس از ترک، و سپری شدن دوره سم‌زدایی به ناچار بازگشت آنها به خیابان بود و این بی سرپناهی معمولاً منجر‎ به مصرف مجدد می‎شد.

به همین علت طلوع به فکر تأسیس مراکز درمانی – اقامتی تحت عنوان “سرا” افتاد که شخصی که پاک شده از مواد مخدر دیگر ناگزیر نباشد به خیابان بازگردد.

سرای امید:

اولین مرکز درمانی-اقامتی طلوع که در سال 1392  در شهرک وصال تهران تأسیس شد.با ظرفیت 200 نفر که محل درمان و اقامت مردهای بالای 18 سال است.

به سوی امید:

مرکز اقامتی برای کسانی که بیش از یکسال است که جذب طلوع شدند و اکثر آنها جذب کار شدند.

سرای مهر:

مرکز درمانی-اقامتی ویژه مادر و کودک، که سال 1394 در بزرگراه محلاتی تأسیس شد.در این مرکز حدود 50 زن که قبل از این کارتن‎خواب بودند به همراه کودکان زیر 10 سال خود اقامت دارند. این مرکز علاوه بر مادر و کودک میزبان دختران نوجوان آسیب دیده از کارتن‌خوابی نیز می‌باشد.

سرای نور:

مرکز درمانی – اقامتی ویژه پسران نوجوان، بین 10 تا 17 ساله که در محله نازی آباد واقع می‎باشد.

خونه مادری:

مرکز ارائه خدمات به کودکانی که مادرمعتاد و کارتن خواب دارند که به واسطه در معرض آسیب های متفاوت هستند.

لازم به ذکر است طلوع از کسانی که واجد شرایط هستند و مدت زیادی در مراکز سراها اقامت داشتند حمایت‎ می‎کند تا خانه خود را تهیه کنند.