یاران صفر مرزی
از هزینه‌های کمپین نقطه صفر مرزی هنوز ١٨میلیون تومان باقی مانده.
قدم‌های آخر را محکم‌تر برداریم.
روش حمايت
بانك حكمت به نام جمعيت طلوع بى نشانها
شماره كارت
٦٣٦٩٤٩٧٠١٠٠٠١٣٥٢
#بی_تفاوت_نباشیم
#آموزش_حق_تمام_كودكان_است
#جمعيت_طلوع_بي_نشان_ها
@toloo_bineshanha_society
لینک ورود به گروه نقطه صفر مرزی:
https://t.me/joinchat/BnTiCENWa51qmWTV1_jpBQ