یاران نقطهصفر مرزی
از هزینه‌های کمپین نقطه صفر مرزی هنوز ١٨میلیون تومان باقی مانده.
قدم‌های آخر را محکم‌تر برداریم.
روش حمايت
بانك حكمت به نام جمعيت طلوع بى نشان ها
شماره كارت
٦٣٦٩٤٩٧٠١٠٠٠١٣٥٢

همراه جمعیت طلوع بی نشان ها باشید با پیوستن به لینک  toloo_bineshanha_society و https://t.me/toloo_bineshanha_society