پویش آفتابگردون

پویش آفتابگردون پروژه خدمت داوطلبانه و مردمی ست که توسط حامیان کودکان کار و خیابان ایران از جمله جمعیت طلوع بی نشان ها و بنیاد سپاس لحظه حال، از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ در حال اجراست.

گروه هدف اصلی ما کودکان و نوجوانان آسیب دیده اجتماعی در بازه سنی ۰ تا ۱۵ سال هستند.

طی آئینی به نام عشقخدمت … و در راستای تحقق رسالتمان یعنی <توسعه فرهنگ عشق ورزیدن و خدمت کردن> همه ما ایستاده ایم برای ترویج برابری، حمایت و همدلی بین کودکان کار و خیابان با افراد جامعه و ایجاد تغییر در نگاه مردم نسبت به این پدیده اجتماعی.

دوشنبه ی هر هفته از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ با حضور گروههای مردمی مجرب و عاشق خدمت در چهارراه ها و میادین شناسایی شده که محل تجمع این کودکان است، حاضر می شویم تا حق برابری، دوستی و محافظت از آنها را به جا بیاوریم، به پرورش و توانمندسازی آنها بپردازیم، استعدادهایشان را کشف کنیم، همراه و همدلشان باشیم تا رویاهایشان را بسازند و پای تحقق رویای خود بایستن.

">