حمایت های سازمانی از جمعیت طلوع بی نشان ها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از فعالیت‌های اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد  از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک ارتباط دوسویه ما بین سازمان های غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی است، جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها همواره مشتاقانه تلاش می کند که پروژه های خود با سازمان ها و شرکت ها را به گونه ای تعریف کند که منطبق با حوزه فعالیت و علاقمندی سازمان شما نیز باشد.

عضویت

photo_2018-10-16_20-33-40

کمک مالی

photo_2018-10-16_20-33-40

فعالیت داوطلبانه

photo_2018-10-16_20-33-40

شکرانه

photo_2018-10-16_20-33-40

کمک های غیرنقدی

photo_2018-10-16_20-33-40

اجاره سالن

photo_2018-10-16_20-33-40

نماد تسلیت

photo_2018-10-16_20-33-40

نماد تبریک

photo_2018-10-16_20-33-40

سفارش کالا به واحد های کار آفرینی

photo_2018-10-16_20-33-40
دانلود کاتالوگ کامل از جمعیت طلوع بی نشانها
دانلود