حمایت های سازمانی از جمعیت طلوع بی نشان ها

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از فعالیت‌های اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد  از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک ارتباط دوسویه ما بین سازمان های غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی است، جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها همواره مشتاقانه تلاش می کند که پروژه های خود با سازمان ها و شرکت ها را به گونه ای تعریف کند که منطبق با حوزه فعالیت و علاقمندی سازمان شما نیز باشد.

عضویت

کمک مالی

فعالیت داوطلبانه

شکرانه

کمک های غیرنقدی

اجاره سالن

نماد تسلیت

نماد تبریک

سفارش کالا به واحد های کار آفرینی

دانلود کاتالوگ کامل از جمعیت طلوع بی نشانها
دانلود