شکرانه

یاور گرامی، شما می‌توانید قلک های خانه ای از جنس کارتن جمعیت طلوع بی نشان ها که نام زیبنده ی “شکرانه” را به خود اختصاص داده است را در منزل، محل کار خود مستقر کرده و یا آن را به عزیزانتان هدیه دهید، و با تکیه بر فرهنگ عمیق شکر گزاری  و به شکرانه داشتن شادی ،کامیابی ، روزی، امنیت ، نوازش و همدلی سر پناهی باشید  برای بی سرپناهان.

شماره حساب های جمعیت طلوع بی نشان ها