عضویت در جمعیت طلوع بی نشان ها

شما با پرداخت ماهانه حداقل 10000 تومان می‌توانید به جمع اعضای جمعیت طلوع بی نشان‌ ها بپیوندید. اعضای جمعیت طلوع بی نشان ها نیکوکارانی متعهد به هم نوعان هستند که بر ضرورت ارائه خدمات و حمایت‌های مستمر  تا بهبودی کامل زنان، مردان و کودکان آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی باور دارند. این اعضای با تعهد، احساس مسئولیت و نظم خود در پرداخت مستمر مبالغ عضویت، کمک شایانی به برنامه ریزی های دقیق به جمعیت طلوع بی نشان ها برای قطع چرخه آسیب اعتیاد و کارتن خواهی می کنند.

شماره حساب های جمعیت طلوع بی نشان ها