کمک غیر نقدی

جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها همواره تلاش می‌کند علاوه بر کمک به درمان زنان، مردان و کودکان آسیب دیده کارتن خوابی و اعتیاد ، در حد توان و امکانات خود نیازمندی‌های ضروری خانواده‌های آسیب دیده از اعتیاد را نیز تأمین کند. کمک‌های غیرنقدی مانند ارزاق، پوشاک، لوازم خانگی و لوازم اداری و… اعم از نو و دست دوم علاوه بر استفاده در مراکز اقامتی این مجموعه، مایحتاج شروع دوباره زندگی بهبودیافته‌گانی می‌شوند که مراحل درمان خود را طی کرده اند و آماده حضور مجدد و موثر در جامعه هستند.  موارد دیگر استفاده این وسائل به صورت موردی و در صورت نیاز  برای خانواده هایی است که  آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد هستند. برای اهدای کمک های غیر‌نقدی می‌توانید با شماره‌های 02133094026-02133172171 تماس حاصل نمایید و هدایای خود را در زمینه‌های اشاره شده، به جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها اهداء و رسید دریافت کنند.

شماره حساب های جمعیت طلوع بی نشان ها