درباره جمعیت طلوع بی نشان ها

جمعیت طلوع بی نشان ها سازمانی است مردم نهاد، غیر دولتی و غیر سیاسی که با انگیزه والای کمک به همنوع  و با هدف حمایت از زنان ، مردان و کودکان آسیب دیده اجتماعی از سال 1388 به صورت رسمی آغاز به فعالیت کرده است. طلوع به عنوان حامی تخصصی افراد درگیر با معضل کارتن خوابی، فعالیت خود را در هفت حوزه جذب، درمان، سرپناه، آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و بازگشت به بدنه جامعه متمرکز کرده است.

این موسسه در طول قریب به ده سال خدمت رسانی عاشقانه و صادقانه به بی‌پناهان اجتماعی ، امروز به پایگاهی استوار و سرپناهی امن در میان آسیب دیدگان معضل کارتن خوابی و بیماری اعتیاد بدل شده است. طلوع امیدوار است در سایه آگاهی اجتماعی انسان‌ها و با حمایت‌های همه جانبه این سازمان هیچ انسانی در ناامنی خیابان‌ها شب را به صبح نرساند.

گزارش عملکرد جمعیت طلوع بی نشان ها

گزارش عملکرد خردادماه 1395 جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها را از لینک زیر دانلود کنید

گزارش عملکرد اردیبهشت ماه 1395 جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها را از لینک زیر دانلود کنید

گزارش عملکرد فروردین ماه 1395 جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها را از لینک زیر دانلود کنید