اشتغال- مرحله پنجم از فعالیت های درمانی

در انسان بالغ، یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی طبیعی داشتن شغل و کسب درآمد است. از سوی دیگر حضور بهبود یافتگان از اعتیاد، بلافاصله پس از بهبودی در فضای کسب و کار، به دلایل مختلف دارای دشواری‌های زیادی است.

اشتغال

 

در انسان بالغ، یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی طبیعی داشتن شغل و کسب درآمد است. از سوی دیگر حضور بهبود یافتگان از اعتیاد، بلافاصله پس از بهبودی در فضای کسب و کار، به دلایل مختلف دارای دشواری‌های زیادی است. به همین جهت جمعیت طلوع بی نشان ها پس از درمان و آموزش و توانمندسازی مددجویان، سعی در ایجاد شغل‌های مناسب و متناسب با شرایط این افراد دارد که در این راستا می‌توان به پروژه های کارآفرینی جمعیت طلوع بی نشان ها برای مردان و زنان اشاره کرد که هم‌زمان با کسب درآمد، بهبودیافتگان با مهارت‌های تکمیلی و تخصصی در شغلشان آشنا می‌شوند.