آموزش- مرحله چهارم از فعالیت های درمانی

از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل روی آوردن افراد به اعتیاد، نداشتن مهارت‌های صحیح و کافی برای مواجهه با مسائل مختلف زندگی است، آموزش یکی از مهمترین ارکان فعالیت در جمعیت طلوع بی نشان ها است. آموزش در جمعیت طلوع بی نشان ها را می‌توان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد

آموزش

در طی مدت زمان حضور در مراکز، رهپویان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای، ارتباطی، تحصیلی، و شیوه های داشتن یک زندگی پایدار و آرام، سعی می کنند در راه بهبود وضعیت زندگیشان، گامی مهم و اساسی بردارند .

از جمله کلاس‌های آموزشی که در این مراکز ارائه شده است، کلاس‌های موسیقی، خوشنویسی، سفال‌گری، کلاس‌های ادبی و شعر خوانی، عکاسی و روزنامه‌نگاری در سرای امید مردان و همچنین برگزاری کلاس‌های عروسک‌سازی برای بانوان در سرای مهر آغاز شده‌است.

از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل روی آوردن افراد به اعتیاد، نداشتن مهارت‌های صحیح و کافی برای مواجهه با مسائل مختلف زندگی است، آموزش یکی از مهمترین ارکان فعالیت در جمعیت طلوع بی نشان ها است. آموزش در جمعیت طلوع بی نشان ها را می‌توان به دو گروه عمده طبقه بندی کرد. آموزش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی برای داشتن زندگی صحیح‌تر و آموزش مهارت‌های شغلی برای توانمندسازی مددجویان در جهت کسب درآمد و داشتن زندگی طبیعی.