سرپناه- مرحله سوم از فعالیت های درمانی

یکی از دغدغه‌های افراد آسیب دیده از کارتن خوابی، پس از بهبودی، بی سرپناهی است و اینکه به محض ورود آنها به فضای قبلی، معمولا همه چیز به حالت قبل بازخواهد گشت و احتمال مصرف مواد بسیار بالا خواهد بود.

سرپناه

جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها در حال حاضر پنج مرکز برای فعالیت‌های خود در اختیار دارد:

  • سرای امید جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها ، مرکز اقامتی، درمانی و آموزشی مردان، از سال 1391 آغاز به فعالیت کرده‌است و حدود 110 نفر ظرفیت دارد.
  • سرای ایمان جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها ، مرکز اقامتی، درمانی و آموزشی نوجوانان 18 تا 22 سال، از سال 1395 آغاز به فعالیت کرده ‌است و حدود 70 نفر ظرفیت دارد.
  • سرای نور جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها ، مرکز اقامتی، درمانی و آموزشی نوجوانان پسر 13 تا 18سال در فروردین ماه 1396 آغاز به کار کرده است و حدود 120 نفر ظرفیت دارد.
  • سرای مهر جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، مرکز اقامتی، درمانی و آموزشی کودکان و بانوان در خرداد ماه 1394 آغاز به فعالیت کرد. فاز اول این مجموعه حدود 70 نفر ظرفیت دارد.
  • به سوی امید جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها ، سرپناهی است در منطقه گمرک شهر تهران به افراد بهبود یافته‌ای اختصاص دارد که پس از تکمیل دوره‌های درمانی روانی و تنانی موفق به اشتغال شده اما به خانواده وصل نشده اند، و از این فضا به عنوان سرپناه استفاده می‌کنند.

در این مراکز خدمات درمانی، آموزشی و توانمندسازی و اشتغال توسط متخصصین صورت می‌گیرد.

یکی از دغدغه‌های افراد آسیب دیده از کارتن خوابی، پس از بهبودی، بی سرپناهی است و اینکه به محض ورود آنها به فضای قبلی، معمولا همه چیز به حالت قبل بازخواهد گشت و احتمال مصرف مواد بسیار بالا خواهد بود.

در جمعیت طلوع بی نشان ها پس از پایان دوره سم زدایی، رهپویان به مدت 6 ماه جهت تکمیل دوره درمان (آزادی روانی از مواد مخدر، درمان روحی و تنانی) در محیط مجهز به امکانات مناسب زندگی می‌کنند.