درمان- مرحله دوم از فعالیت های درمانی

پس از جذب، مرحله درمان آغاز می شود که شامل سم‌زدایی (دوره 21 روزه) و ترک نیاز روانی به مواد مخدر می باشد. در این دوره خدمات مشاوره توسط مشاورین مراکز، کلاس‌های روان‌شناسی و درمانی بیماری اعتیاد برای رهپویان انجام می‌گیرد. همچنین افراد در حال بهبود به صورت مستمر تحت معاینه پاراکلینیکی قرار می‌گیرند.

درمان (سم‌زدایی از بیماری اعتیاد)

از آن‌جا که خیلی از افراد کارتن‎‌خواب به بیماری‌های گوناگون مبتلا هستند، پزشکان و متخصصان در زمینه‌های متفاوت به صورت مرتبط به مراکز مراجعه کرده و افراد بهبود یافته را تحت نظر دارند.

 

پس از جذب، مرحله درمان آغاز می شود که شامل سم‌زدایی (دوره 21 روزه) و ترک نیاز روانی به مواد مخدر می باشد. در این دوره خدمات مشاوره توسط مشاورین مراکز، کلاس‌های روان‌شناسی و درمانی بیماری اعتیاد برای رهپویان انجام می‌گیرد. همچنین افراد در حال بهبود به صورت مستمر تحت معاینه پاراکلینیکی قرار می‌گیرند.

با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده برای مراکز، جمعیت طلوع بی نشان ها توانست از ابتدای سال 96 اتاقی را در جهت خدمات پزشکی و دندان پزشکی در سرای مهر بانوان تجهیز کند. این فضا امکان این را بوجود آورد تا پزشکان از امکانات این اتاق، برای معاینه بیماران بهره جویند.