بوی ماه مهر-کودکانه طلوع

باز می سرایم کودکانه هایت را ..
هر کدوم از این کودکان نهال‌هایی در معرض طوفان هستن که با حمایت ما درخت‌های سبز و تناوری خواهند شد. ایمان داریم روزی ایران در سایه‌ این درختان پربار به آبادانی میرسه.

💳 259-8100-11604756-2
💳 5022-2970-0001-2653
*780*2020*3*3#

 

 

راه های ارتباطی با ما :

☎️ شماره تماس: 02133172171

🌐 www.toloo.org

جمعیت طلوع بی نشان ها

, , , , , ,
SWITCH THE LANGUAGE