سرای گوهر مرکزی برای زنان و دختران بی‌سرپناه در معرض آسیب اجتماعی‌ست. همه دخترانی که به هر علتی سرپناهی امن برای زندگی و تمکن مالی برای تامین آن را ندارند اما با حمایت ما می‌توانند در عرض چند ماه توانمند شده و استقلال خود را به دست آورند. دختران بالای ۱۸ سال ترخیص شده از بهزیستی، زنانی که سرپرست و حامی خود و محل زندگیشان را از دست داده‌اند، دخترانی در محل زندگی قبلی خود امنیت ندارند و … از جمله کسانی هستند که می‌توانند تحت پوشش این مرکز قرار گیرند.

یکی از علت‌های ورود به چرخه آسیب اجتماعی در زنان و دختر از دست دادن سرپرست، سرپناه و یا امنیت زندگی در آن است. خیلی از دختران ما به علت عدم وجود امنیت اخلاقی و جانی مجبور به ترک سرپناه خود هستند اما به واسطه عدم حمایت از سمت نهادهای مربوطه کم کم وارد چرخه آسیب اجتماعی چون اعتیاد و کارتن‌خوابی می‌شوند. سرای گوهر قصد دارد با حمایت از توانمندی این زنان و دختران از آسیب اجتماعی آنان پیشگیری کند.

در سرای گوهر با پذیرش، تامین سرپناه امن برای زندگی و تامین معیشت، مشاوره، آموزش و ایجاد اشتغال برای این زنان و دختران سعی می‌شود در مدت زمانی محدود (زیر یک‌سال) آن‌ها را به توانمندی رسانده تا بتوانند به صورت مستقل زندگی سالمی را به عنوان یک شهروند مفید برای جامعه خود در پیش گیرند.

محل جمع‌آورى کمک‌های غیر نقدی:

۱) بزرگراه نواب، شمال به جنوب بعد از تونل، داخل لاین کندرو، خیابان محبوب مجاز، کوچه پرستو، دفتر جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها از ساعت ۹ تا ۱۸

۲) بزرگراه شهید محلاتی شرق به غرب، قبل از خروجی امام علی(ع) شمال، دسترسی محلی، کوچه شهید عبدالمحمدی، مقابل درب جنوبی مسجد جامع قاسم‌بن الحسن(ع)، سرای مهر طلوع از ساعت ۹ تا ۲۱

۳) بزرگراه شهید محلاتی شرق به غرب، قبل از خروجی امام علی(ع) شمال، دسترسی محلی، کوچه شهید عبدالمحمدی،خیابان صادقی، مرکز کارآفرینی سرای حافظ  از ساعت ۹ تا ۱۸

شماره کارت و حساب جهت واریز کمک نقدی:

شماره کارت بانک رفاه: ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۱۴۲۱۵۵

شماره حساب: ۳۱۶۲۴۴۵۱۰

لیست نیازهای سرای گوهر

SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی