روز معرفی قلک های خانه ای از جنس کارتن جمعیت طلوع بی نشان ها که نام زیبنده ی “شکرانه” را به خود اختصاص داده اند پرفورمنسی با هدف دعوت همه افراد جامعه  به فرهنگ عمیق شکر گزاری  انجام شد و اعلام شد این خانه های کارتنی که به شکرانه داشتن شادی ،کامیابی ، روزی، امنیت ، نوازش و همدلی  پر خواهند شد سر پناهی برای بی خانمان‌ها خواهند شد.

نام و نام خانوادگی:(ضروری)
نشانی(ضروری)
نوع شکرانه:
SWITCH THE LANGUAGE