فعالیت های کنونی
کودکان شهرم

هر ۵شنبه به پخش یک وعده غذایی یا خوراکی و بازی با کودکان کار در چهارراه ها و سطح شهر تهران …

جزئیات
برای مهر

اولین مرکز نگهداری، درمان و توانمندسازی مادران آسیب دیده از اعتیاد و کارتن خوابی

جزئیات
پروژه بوی ماه مهر

همچون ده سال گذشته همراه شما در کنار ۴۶۸ کودک با تامین هزینه‌های تحصیلی (کیف، لوازم‌التحریر و هزینه ثبت‌نام)…

جزئیات
در طلوع چه می گذرد؟

حامیان طلوع

نشان ها

slider-main-page
بیش از ۱۰ سال است که سه شنبه شب هر هفته و بدون وقفه، در «آیین مهرورزی» جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها بیش از ۳۰۰۰ پرس غذا طبخ و در میان کارتن‎خواب‌ها توزیع می‎شود…
SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی