فعالیت های کنونی
کودکان شهرم

هر ۵شنبه به پخش یک وعده غذایی یا خوراکی و بازی با کودکان کار در چهارراه ها و سطح شهر تهران …

جزئیات
تجهیز سرای گوهر

سرای گوهر مرکزی برای زنان و دختران بی‌سرپناه در معرض آسیب اجتماعی‌ست.همه دخترانی که به هر علتی سرپناهی…

جزئیات
در طلوع چه می گذرد؟

حامیان طلوع

نشان ها

slider-main-page
بیش از ۱۰ سال است که سه شنبه شب هر هفته و بدون وقفه، در «آیین مهرورزی» جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها بیش از ۳۰۰۰ پرس غذا طبخ و در میان کارتن‎خواب‌ها توزیع می‎شود…
SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی