فعالیت های کنونی
خرید و اهدا تبلت و ...

در شرایط ویژه این روزها و لزوم تحصیل به صورت مجازی، کودکان زیادی هستند که به علت عدم دسترسی به وسایل ارتباطی هوشمند از تحصیل باز می‌مانند…

جزئیات
نقطه صفر مرزی

کمپین نقطه صفر مرزی توسط جمعیت طلوع بی نشان ها در جهت پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی …

جزئیات
کودکان شهرم

هر ۵شنبه به پخش یک وعده غذایی یا خوراکی و بازی با کودکان کار در چهارراه ها و سطح شهر تهران …

جزئیات
در طلوع چه می گذرد؟
slider-main-page
بیش از ۱۰ سال است که سه شنبه شب هر هفته و بدون وقفه، در «آیین مهرورزی» جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها بیش از ۳۰۰۰ پرس غذا طبخ و در میان کارتن‎خواب‌ها توزیع می‎شود…

نشان ها

SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی