“جشن همدلی” گردهمایی سالانه حامیان و یاوران جمعیت طلوع بی نشان هاست که با کمک های مادی و معنوی خود یکی از ارکان محکم برای کاهش آسیب کارتن خوابی و اعتیاد توسط این مجموعه هستند. این جشن هر ساله در ماه مبارک رمضان با هدف اطلاع رسانی عمومی و جلب حمایت اجتماعی و همچنین تلاش برای تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد آسیب دیده اجتماعی برگزار می شود و می کوشد، با ارائه گزارش عملکرد سالانه خود درباره کمیت و کیفیت بهبودی افراد کارتن خوابی که در کنار جمعیت طلوع بی نشان ها و در یکی از سراهای امید، مهر، نور، ایمان و به سوی ایمان فرآیند بهبودی خود را سپری کرده اند یادآور شود که با تغییر نگرش و حمایت جمعی به جای طرد افراد آسیب دیده اجتماعی، می توان مسیر زندگی این افراد و مسیر زیست اجتماعی جامعه را از تاریکی به سوی بهبودی و روشنایی تغییر داد.

این جشن هر ساله با ساختاری متفاوت و بر اساس نیاز و اهداف درون سازمانی این جمعیت برنامه ریزی و اجرا می شود.

 

سبدخرید