وعده هرساله بهبودیافتگان جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، جشنی است به نام “پیمانداری” که در آن برای پاکی و زندگی سلامت همدل می شوند، دیدار تازه می کنند و پیمان می بندند که تا سال دیگر بر عهد خویش باقی بمانند. بهبودیافتگانِ قدیمی تر، در این روز، با مرورِ روزهای سخت پشتِ سر و دستاوردهای دورانِ بهبود به کمک یکدیگر می آیند تا قدر لحظه های اکنون را بیش از پیش بدانند. تازه بهبودیافته ها هم، با دیدن یارانِ قدیمی به طور ملموس تر در می یابند که می شود در فضای پاکی ماند و شرط آن پایبندی بر عهد و پیمانی ست که با یکدیگر بسته اند.

از نیستی به هستی؛

پیمان می بندیم این طلوع دوباره؛ غروبی نداشته باشد

پیمان می بندیم در ساختن زندگی صبور باشیم و سازگار و پر تلاش

پیمان می بندیم تجربه گذشته مان توشه راه زندگیمان باشد

پیمان می بندیم که حافظ عشقی باشیم که درمان دردهایمان شد

پیمان میبندیم در طلوع مهر و امید یاور همدردانمان بمانیم

[vc_single_image image=”13153″ img_size=”full” alignment=”center”]