حمایت تحصیلی از کودکان کم برخوردار صفر مرزی

مرزهای ایران تنها یک خط نیستند

نقطه صفر مرزی پویشی که با مردم برای مردم قدم بر‌می‌دارد. همراهان و یاوران جمعیت طلوع در تهیه، بسته‌بندی و پخش این پروژه حضوری موثر دارند تا کودکان نقاط کم برخوردار نوار مرزی ایران را از امکانات تحصیلی چون کیف و لوازم التحریر برخوردار کنند. همراهی‌تان لبخند را بر صورت ایران می‌نشاند، همراه باشید.

, , , , , ,