گروه پرفورمنس آرت یا نمایش اجرامحور دختران مهر که در طی پروسه درمانی خود در مر کز سرای مهر به آموزش این رشته هنری پرداخته‌اند.
آنها علاوه بر هنر درمانی از این راه توانسته اند مجدد به  بدنه‌ی جامعه وصل شوند. چرفورمنس آرت احرایی است که می‌تواند از پیش نوشته شده یا فی البداهه، تصادفی یا کاملاً هماهنگ شده باشد همراه با شرکت بینندگان یا بدون حضور آن‌ها باشد. این هنر می‌تواند هرجایی اجرا شود، در هر محل یا با هر تنظیمات و هر مدت زمانی.

SWITCH THE LANGUAGE