پروژه‌ی «نقطه صفر مرزی»از سال ۱۳۹۶،با شعار «مرزهای ایران تنها یک خط نیستند»، جهت پیشگیری از گسترش کارتن خوابی و برابری آموزشی فعالیت خود را در زمینه تهیه نوشت افزار و ابزارهای آموزشی برای دانش آموزان مناطق صفرمرزی آغاز کرده است.

شناسایی این دانش آموزان از طریق گزارش های دریافتی از افراد معتمد محلی، موسسات خیریه روستاهای مرزی وهمچنین مدیران آموزش و پرورش این مناطق، می باشد و بسته های نوشت افزار که با همراهی مردم ایران زمین تهیه شده است بر اساس جنسیت و مقطع آموزشی به آنها اهدا می‌گردد آنان تحویل و تقدیم می شود.

کمبود فضای اشتغال و نبود فضاهای مناسب آموزشی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران سبب شده است که دانش آموزان این مناطق پس از مدتی به دلیل محدودیت های مالی و آموزشی ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار شوند. با توجه به نوع اشتغال دراین مناطق و سرخوردگی ناشی از شرایط زندگی گاهی آنان را به آسیب‌هایی مانند اعتیاد سوق می‌دهد و سبب کوچ اجباری آنها  به شهرهای بزرگ می‌شود. و طبق مشاهدات تیم جذب و پخش طلوع  در «آیین مهرورزی» تعداد قابل توجهی از افراد کارتن خواب از شهرهای مرزی هستند.

کیف های اهدایی به دانش آموزان در پروژه «نقطه صفرمرزی» تمرکز بر افزایش انگیزه تحصیلی آنان دارد. از آنجا که کودکان و دانش آموزان یکی از کلیدی ترین نقش ها را در ساخت آینده و جامعه بومی خود دارند، «نقطه صفرمرزی» در تلاش است تا با ایجاد انگیزه تحصیلی، و تقویت توانمندی های بومی کرده و مانع از گسترش آسیب های اجتماعی شود.

کافی است کیف های مدرسه ی سالمی که در خانه دارید، مورد استفاده نیستند را پس از شستشو، نوشت افزار پرکنید تا آنها را به دست کودکان نقاط صفر مرزی برسانیم.

محل جمع‌آورى هدایا:

۱) بزرگراه نواب، شمال به جنوب بعد از تونل، داخل لاین کندرو، خیابان محبوب مجاز، کوچه پرستو، دفتر جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها از ساعت ۹ تا ۱۸

۲) بزرگراه شهید محلاتی شرق به غرب، قبل از خروجی امام علی(ع) شمال، دسترسی محلی، کوچه شهید عبدالمحمدی، مقابل درب جنوبی مسجد جامع قاسم‌بن الحسن(ع)، سرای مهر طلوع از ساعت ۹ تا ۲۱

۳) بزرگراه شهید محلاتی شرق به غرب، قبل از خروجی امام علی(ع) شمال، دسترسی محلی، کوچه شهید عبدالمحمدی،خیابان صادقی، مرکز کارآفرینی سرای حافظ  از ساعت ۹ تا ۱۸

 

*شماره کارت جهت پروژه نقطه صفر مرزی: ۶۳۶۹۴۹۷۰۱۰۰۰۱۳۵۲

[

SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی