انجام واکسیناسیون هپاتیت

تزریق واکسن هپاتیت برای نوجوانان سرای مهر، نور و سرای فرشته ها

روز یکشنبه مورخ 99.07.06 پزشکان و پرستاران داوطلب جمعیت طلوع بی نشان ها با حمایت «انجمن سلامت خانواده ایران» واکسن دوره اول «هپاتیت ب» را برای نوجوانان سرای نور و فرشته ها و بانوان سرای مهر تزریق کردند.

بنا‌ بر این است که این حمایت در دوره‌های بعدی واکسیناسیون هم ادامه پیدا کند.

از همراهی و حمایت‌های همه کسانی که دغدغه سلامت زنان و کودکان سرزمینمان را دارند قدردانی می‌کنیم.

, , , , , , , ,
SWITCH THE LANGUAGE