در پویش « کودکان شهرم » که از دل کمپین «تهران شهر بدون گرسنه» جمعیت طلوع بی نشان ها بیرون آمده است. یاوران دغدغه‌مند طلوع، هر 5شنبه به پخش یک وعده غذایی یا خوراکی و بازی با کودکان کار در چهارراه ها و سطح شهر تهران می پردازند تا ازین طریق با ایجاد رابطه دوستانه و جلب اعتماد آن ها به ارزیابی شرایط و آسیب شناسی محلات و خانواده هایشان اقدام کنند. در مرحله بعد پس از تسهیلگری محلی، مداخله درمانی و مددکاری به نظارت راهبردی آن ها بپردازند. به امید آنکه روزی برسد هیچ کودکی در شهر ما مجبور به کار کردن بی تناسب با سن و توانایی هایش نباشد.

آمار نشان می دهد درصد بالایی از کارتن خواب های تهران، کودک کار بوده اند و هر ساله به تعدادشان افزوده می شود. جمعیت طلوع در سال های فعالیت خود به طور جسته گریخته به کار در حوزه کودکان کار پرداخته است اما پس از پخش مواد ضدعفونی در زمان همه گیری بیماری کرونا بر آن شدیم تا کاری مستمر و با برنامه ای دقیق و منسجم در غالب پویش «کودکان شهرم» در جهت کاهش شیب افزایش کودکان کار انجام دهیم.

بانک پاسارگاد:

شماره کارت 4672-0004-2970-5022

شماره حساب ۲-۱۱۶۰۴۷۵۶-۸۱۰۰-۲۵۹
شماره شبا IR880570025981013085877102

کمک آنلاین

گروه های حامی پروژه کودکان شهرم

اسنپ فود

هایپر استار

SWITCH THE LANGUAGE