برنامه قرار آسمانی از رادیو ایران

قراره روی موج رادیو ایران با «قرار آسمانی» ۳۰ روز ماه رمضان رو مهمون خونه‌هاتون باشیم. هر غروب، دم افطار پای حرف دل یک عزیز هم‌دل می‌شینیم تا قصه‌ی عاشقی شهر به شهر روایت بشه و بپیچه. تا همه آدمها بیان پای کار و این مهری که مارو پاگیر کرده، فراگیر بشه.
قراره مایی که دعوت شدیم به این قرار آسمانی، به این مهمونی دست خالی نریم، چراغی ببریم و چراغ دلی رو روشن کنیم.
قراره همه شهرهای ایران بی قرار این مهر بشن تا بتونیم دلهای بیشتری رو همراه هم شاد کنیم.