سرای غزل کجاست؟

ساختمون نواب قدیمی‌ترین پایگاه یاورای طلوعه که سال‌ها میزبان پخت غذای سه‌شنبه‌ها و مراسم آیین مهرورزی بوده. روزی که خواستیم یه مرکز برای کمک به زنان آسیب دیده سرزمینمون داشته باشیم، گفتیم کجا بهتر از این خونه که انرژی سال‌ها مهر و مهرورزی شما رو همراه خودش داره.
حالا اسمش شده: سرای غزل.
خونه‌ای برای شنیده شدن بی‌قضاوت زنان و دختران راه‌گم‌کرده‌ی شهر که جایی برای حرف زدن، راهنمایی گرفتن و کمک خواستن نمی‌شناختن. ازین به بعد براتون بیشتر از این خونه می‌گیم. اتفاقات سرای غزل رو حتما دنبال کنین.

, , , , , , , , ,