آثار این رویداد به شرح زیر می باشد.

نام اثر:مجسمه دست استاد عزت الله انتظامی با امضاء خود ایشان

صاحب و اهدا کننده اثر: مستانه مهاجر

مراسم شبی با بی نشان ها

نام اثر: طبیعت

صاحب اثر: هنرمند استاد ابراهیم حقیقی

نام اثر: قورباغه ها

صاحب اثر: هنرمند رامتین زاد

مراسم شبی با بی نشان ها

نام اثر:  از مجموعه 21 گرم

صاحب اثر: هنرمند گلبرگ شعبانی

نام اثر: عکس استاد محمدرضا شجریان مقابل مجسمه خشونت ممنوع (اسلحه گره خورده)

صاحب اثر: افسانه شجریان

مراشم شبی با بی نشان ها

نام اثر: پیراهن تیم سانتوس متعلق به پله با امضاء پله

صاحب اثر: پژمان بازغی

مراسم شبی با بی نشان ها

نام اثر: المپیک ریو 2016

صاحب اثر: امین محمد جمالی

مراسم شبی با بی نشان ها

نام اثر: بدون عنوان

صاحب اثر: نادر داودی

مراسم شبی با بی نشان ها