برای حمایت از کودکان کم برخوردار، نیازمند وسایل ارتباطی هوشمند نو یا کارکرده شما عزیزان از قبیل گوشی هوشمند، تبلت، لپ تاپ و کامپیوتر خانگی هستیم

کودکان یک خانواده را در تحصیلشان یاری کنیم.
روش های کمک 👇👇👇
شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۱۲۶۵۳
پرداخت با: #2020*780*

به نام جمعیت طلوع بی نشان ها