Tag Archives: آزادسازی زندانیان

۳ آذر, ۱۳۹۹

آزادی سازی یک جوان (حسن) در آستانه اعدام

از همدلی شما برای تامین دیه جوان در آستانه اعدام تا آغوش منتظر مادر حسن آزاد شد. شیرینی این سه کلمه تقدیم همه شمایی که برای تامین دیه، در کنار مادر چشم‌به‌راه این جوان بودید و با مهر خود به او جان دوباره بخشیدید. از همه خیرین و عزیزانی که در این تولد دوباره نقش […]

اخبار طلوع بی نشان ها ۰ دیدگاه
SWITCH THE LANGUAGE
سبد همدلی