آرشیو برچسب: منظومه خرد

طلوع و ارتباط با مدارس

همه ما در هر جایگاه اجتماعی که هستیم، مسئولیتی نسبت به جامعه‌‌ای که در آن زندگی می‌کنیم احساس می‌کنیم… کارگروه ارتباط با مدارس و دانشگاه‌ها از مهرماه امسال با هدف تعریف پروژه‌های مشترک با دانش آموزان و دانشجویان تشکیل و شروع به فعالیت کرده است. فعالیت‌های این کارگروه با مجموعه مدارس منظومه خرد آغاز و […]