آرشیو برچسب: کمپ لنگرود

کمپ لنگرود

خارج از محدوده آیا بهتر این نیست معتاد را در زمره مجرمین قرار دهیم تا حداقل تامین جانی ایشان به عهده زندان باشد مثل دیگر مجرمین؟ اعتیاد جرم نیست، بیماری است؟ با این شعار مسئولیت نظارت بر کمپ‌های ترک اعتیاد و ماده ۱۶ با کدام نهاد است؟ سازمان‌های قضایی و انتظامی؟ وزارت بهداشت؟ ان جی […]