آرشیو برچسب: کهکشان آگاهی

قصه‌گوی کودکان مرزی باشیم (کهکشان آگاهی)

خواندن کتاب‌های غیر درسی آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که کودک با کلماتی جدید رو‌به‌رو شده و دایره واژگانش بزرگ‌تر می‌شود. از جهتی مواجهه با کلمات جدید، پرسش‌های جدیدی را در ذهن کودک شکل می‌دهد و ذهن پرسش‌گر کودکان را تقویت می‌کند. همچنین با داستان‌ها و قصه ها تجربه زیستی پیدا کرده و با کلمه‌ای به […]