روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

بیست نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده‌است. این روز به منظور حمایت از کودکان بعنوان روز کودک نامگذاری شده، این روز برای ارتقا تبادل و تفاهم متقابل در بین کودکان و اقدام عملی به نفع و رفاه کودکان جهان اعلام شد. در روزگاری که کودکان زیادی قربانی تصمیمات سیاسی می‌شوند این روز تنها روزی برای جشن گرفتن کودکان به عنوان یک کودک نبوده، بلکه فرصتی برای آگاهی‌بخشی به کسانی است که در سراسر جهان خشونت را در قالب سوءاستفاده، استثمار و تبعیض تجربه کرده‌اند.

, , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.