همراهی و حمایت اسنپ فود با پروژه تهران شهر بدون گرسنه

گرسنگی درد بی درمان نیست، وعده های غذایی بسیاری که دور ریخته می شوند می توانند به درمان این درد بیایند. تهران شهر بدون گرسنه طرحی ست که برای جلوگیری از اسراف و افزوده شدن آسیبی بر آسیب های دردمندان، غذاهای دست نخورده و سالم شما را به دست گرسنگان واقعی شهر می رساند. مهر همگی شما و خصوصا اسنپ فود همراه همیشگی این طرح را قدردانیم.
, , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

SWITCH THE LANGUAGE