جمعیت طلوع بی نشان ها برگزار می کند:

مسابقه حس خیابان 2
دومین دوره جایزه ادبی دغدغه ها و تجربیات کارتن خوابی

* در دو بخش
خاطره: علاقه‌مندان با تجربه کارتن‌خوابی (زنان، مردان و کودکان)
داستان: نویسندگان دغدغه‌مند در حوزه آسیب اجتماعی

*اهداف:
*توجه جامعه به موضوع خیابان‌خوابی
*ایجاد انگیزه و خلاقیت در گروه ویژه (با تجربه کارتن‌خوابی)
*استفاده از تجربیات کارتن‌خوابی برای تولید آثار هنری
* قدردانی از هنرمندانی که در آثارشان به موضوع آسیب‌های اجتماعی و به ویژه کارتن‌خوابی توجه ویژه داشته‌اند
*الگوسازی در حوزه هنر اجتماعی

*شرایط شرکت در مسابقه
بخش داستان: همه آثار (منتشر شده یا نشده) که با درون‌مایه مدنظر جشنواره می‌توانند در این جایزه شرکت کنند.
بخش خاطره: افراد برای شرکت در بخش ویژه تجربه‌مندی خیابان‌خوابی خود را اعلام نمایند.

*مهلت و شیوه ارسال آثار:
پدیدآورندگان دو نسخه از آثار خود را تا 30 بهمن ماه ۱۳۹۹ با فرمت word با مشخصات کامل خود به نشانی الکترونیکی info@toloo.org یا در واتساپ به شماره 09034561593 ارسال کنند.
شایان ذکر است به علت عدم امکان برگزاری اختتامیه با توجه به شرایط کشور در یک‌سال گذشته از آثار منتخب دوره اول مسابقه در آیین رونمایی از کتاب حس خیابان تقدیر به عمل خواهد آمد. آثار منتخب در کتاب دوم حس خیابان به چاپ رسیده و تقدیر خواهند شد.